FİNANS

sok marketler ticaret - sokm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.458.437.912,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 859.080.628,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 135.975.765,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.454.374,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.521.391,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 182.775.077,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.828.538.186,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.793.810,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 408.274.446,00
 • ARA TOPLAM 10.458.437.912,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.318.560.298,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.049.442,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.044.194.402,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 724.142.696,00
 • - Şerefiye 579.092.596,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.050.100,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 851.184.382,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.776.998.210,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.797.932.784,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.464.436.220,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.464.436.220,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.269.151.517,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 799.847.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.469.304.120,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 539.005.969,00
 • Diğer Borçlar 610.312,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.074.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.641.768,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 332.516.968,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 131.618.615,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 200.898.353,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 137.495.277,00
 • ARA TOPLAM 12.797.932.784,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.113.629.417,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.811.394.021,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.811.394.021,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 322.618,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.067,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 301.854.711,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 301.854.711,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.911.562.201,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.865.436.009,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.865.436.009,00
 • Ödenmiş Sermaye 593.290.008,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -567.113.629,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.336.571,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.336.571,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.336.571,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.919.271,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 473.843.108,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.379.833.822,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.776.998.210,00

Kredi Hesaplama