FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sok marketler ticaret - sokm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.406.657.692,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.893.945.105,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 182.787.513,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 169.514.347,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.273.166,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 340.261.146,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 340.261.146,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 20.053.082.256,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.647.350.158,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 106.779.181,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 289.231.514,00
 • ARA TOPLAM 29.406.657.692,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.288.161.877,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.222.577,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.222.577,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.180.482.523,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.071.012.355,00
 • - Şerefiye 5.988.019.157,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.082.993.198,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 61.694.819.569,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.359.576.800,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.524.991.676,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.524.991.676,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.736.993.081,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.586.646.432,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.150.346.649,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.830.571.574,00
 • Diğer Borçlar 22.704.786,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.704.786,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.056.538,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 59.847.581,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 752.097.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 315.743.628,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 436.354.335,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 413.313.601,00
 • ARA TOPLAM 28.359.576.800,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.524.288.722,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.722.176.149,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.722.176.149,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 586.330,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 784.405.935,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 514.980.093,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 514.980.093,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.502.140.215,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.883.865.522,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.810.954.047,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.810.954.047,00
 • Ödenmiş Sermaye 593.290.008,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.574.996.023,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -384.697.392,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -384.697.392,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -384.697.392,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.659.847,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.919.815.557,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.890.004,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 61.694.819.569,00