FİNANS

sok marketler ticaret - sokm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.288.385.264,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.146.661.931,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 86.465.991,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.900.910,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.565.081,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.409.574,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.759.865.397,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.693.961,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 246.288.410,00
 • ARA TOPLAM 7.288.385.264,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.501.576.547,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 51.360.450,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.360.450,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.529.396.164,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 707.692.545,00
 • - Şerefiye 579.092.596,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 128.599.949,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 244.176.402,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.789.961.811,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.178.556.681,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.140.731.261,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.140.731.261,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.168.576.475,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 515.070.134,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.653.506.341,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 410.492.700,00
 • Diğer Borçlar 16.037.979,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.037.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 66.092.267,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 130.438.271,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 184.925.851,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 77.111.233,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 107.814.618,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 61.261.877,00
 • ARA TOPLAM 10.178.556.681,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.505.862.862,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.352.841.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.352.841.467,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 856.642,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.067,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.684.419.543,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.105.542.268,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.105.542.268,00
 • Ödenmiş Sermaye 593.290.008,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -567.113.629,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.662.982,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.662.982,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.662.982,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.919.271,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 473.843.107,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 610.266.493,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.789.961.811,00

Kredi Hesaplama