FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sun tekstil - suntk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.722.206.317,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 483.613.720,00
 • Finansal Yatırımlar 169.089.157,00
 • Ticari Alacaklar 896.615.540,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 197.275.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 699.340.074,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 159.513.170,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 132.512.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.000.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 871.770.069,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.162.112,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.442.549,00
 • ARA TOPLAM 2.722.206.317,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.198.883.229,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.037.471,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.037.471,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 701.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 701.339,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 196.120.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 687.210.293,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.114.265,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.355.930,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.355.930,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.549.946,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.921.089.546,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.644.601.307,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.793.211,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.346.271,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.139.338.335,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.139.333.335,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 65.594.846,00
 • Diğer Borçlar 26.881.772,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.881.772,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.101.874,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.817.755,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.727.243,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.673.101,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.054.142,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.644.601.307,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 285.099.868,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 219.885.747,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.214.121,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.214.121,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.929.701.175,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.991.388.371,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.950.551.477,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -3.970.841,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.500.484,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 249.277.735,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 249.277.735,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.422.746,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.956.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.956.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.342.295,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 641.556.358,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 495.037.493,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.836.894,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.921.089.546,00

Kredi Hesaplama