FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tatlipinar enerji uretim - taten - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.282.795.502,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 687.572.733,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 58.191.019,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.191.019,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 115.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.987,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.528,00
 • Türev Araçlar 15.669.807,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 517.399.061,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 177.071.980,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.679.039,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 168.328,00
 • ARA TOPLAM 1.282.795.502,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.536.093.484,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.686.487,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.686.487,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 394.663.522,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.267.044.733,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 780.818.384,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.818.888.986,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 703.339.518,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 544.509.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 126.275.482,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 109.333,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 126.166.149,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.002.739,00
 • Diğer Borçlar 27.690.281,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 379.665,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.310.616,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.861.247,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.193.131,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.668.116,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 703.339.518,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.430.558.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.140.181.547,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 48.330.430,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.720.620,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.720.620,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 239.326.274,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.133.898.389,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.684.990.597,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.737.232.322,00
 • Ödenmiş Sermaye 280.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -328.368.270,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.564.482,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 965.819.852,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.015.974,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.015.974,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 966.835.826,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -145.963,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -145.963,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.917.090,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 507.997.765,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 591.864.456,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.947.758.275,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.818.888.986,00