FİNANS

turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 118.450.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 58.670.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 13.244.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.143.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 94.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 19.159.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 390.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.769.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.129.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 319.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.810.000.000,00
 • Türev Araçlar 3.383.000.000,00
 • Stoklar 5.016.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.428.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 333.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.088.000.000,00
 • ARA TOPLAM 118.450.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 370.787.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.959.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.878.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.878.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.660.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.884.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 41.078.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.421.000.000,00
 • - Şerefiye 207.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.214.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.939.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.939.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 489.237.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 150.676.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.145.000.000,00
 • - Banka Kredileri 18.145.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.480.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.412.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.468.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.471.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.997.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.036.000.000,00
 • Diğer Borçlar 2.226.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 97.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.129.000.000,00
 • Türev Araçlar 748.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.641.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 263.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 652.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 531.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 121.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.945.000.000,00
 • ARA TOPLAM 150.676.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.594.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 161.982.000.000,00
 • Banka Kredileri 10.200.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 138.314.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.894.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.624.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.055.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.287.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 768.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.039.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 354.270.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 134.967.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 134.957.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.370.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.370.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.370.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 103.078.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 90.620.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 12.877.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -419.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 414.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.956.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.375.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 489.237.000.000,00

Kredi Hesaplama