FİNANS

turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 135.095.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 76.192.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 11.705.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 205.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 205.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 18.618.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 586.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.032.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.387.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 236.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.151.000.000,00
 • Türev Araçlar 819.000.000,00
 • Stoklar 6.196.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.293.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 650.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.235.000.000,00
 • ARA TOPLAM 135.095.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 443.476.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.079.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.887.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.887.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.179.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.290.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 87.045.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 51.632.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.932.000.000,00
 • - Şerefiye 500.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.432.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.089.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.089.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 578.571.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.040.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.821.000.000,00
 • - Banka Kredileri 19.821.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.363.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.756.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.482.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.066.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.416.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.425.000.000,00
 • Diğer Borçlar 2.341.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.090.000.000,00
 • Türev Araçlar 3.953.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.840.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 58.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 837.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 728.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 109.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.920.000.000,00
 • ARA TOPLAM 154.040.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 243.104.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 192.799.000.000,00
 • Banka Kredileri 9.579.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 171.913.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 441.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.022.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.258.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.123.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.135.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41.584.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 397.144.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 181.427.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 181.422.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.723.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.273.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.273.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 106.996.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.393.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 9.653.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -260.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.311.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 47.432.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 578.571.000.000,00

Kredi Hesaplama