FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 275.598.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 27.162.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 155.783.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 134.572.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 134.572.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 31.971.000.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.533.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.438.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.982.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 304.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.678.000.000,00
 • Türev Araçlar 2.266.000.000,00
 • Stoklar 14.655.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.329.000.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.218.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.232.000.000,00
 • ARA TOPLAM 275.598.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 890.378.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 17.465.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.646.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.630.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 134.572.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.567.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.394.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 201.126.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 138.892.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.793.000.000,00
 • - Şerefiye 863.000.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.930.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 45.582.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 45.582.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.166.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.165.976.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 306.574.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.843.000.000,00
 • - Banka Kredileri 37.843.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.101.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.790.000.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.909.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.537.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.372.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.666.000.000,00
 • Diğer Borçlar 6.247.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 74.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.173.000.000,00
 • Türev Araçlar 934.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 117.440.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.170.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.002.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.760.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 242.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.262.000.000,00
 • ARA TOPLAM 306.574.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 343.881.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.479.000.000,00
 • Banka Kredileri 4.503.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 320.821.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.186.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.453.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.551.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.892.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.659.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.212.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 650.455.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 515.521.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 515.404.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 655.000.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 222.300.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.693.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.693.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 230.993.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.537.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 37.824.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 16.421.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 292.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 714.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 229.086.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.918.000.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 117.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.165.976.000.000,00