FİNANS

turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 254.233.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.908.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 152.939.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 141.305.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 141.305.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 23.747.000.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.563.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.184.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.140.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 526.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.614.000.000,00
 • Türev Araçlar 5.438.000.000,00
 • Stoklar 9.832.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.550.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.323.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.356.000.000,00
 • ARA TOPLAM 254.233.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 696.107.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.069.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.338.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.338.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.563.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.889.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 159.053.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 107.261.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.002.000.000,00
 • - Şerefiye 732.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.270.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.737.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.737.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 195.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 950.340.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 243.505.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.797.000.000,00
 • - Banka Kredileri 40.797.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 63.750.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 44.415.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.298.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.027.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.271.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.399.000.000,00
 • Diğer Borçlar 4.662.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.620.000.000,00
 • Türev Araçlar 630.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 76.841.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 446.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.658.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.503.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 155.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.024.000.000,00
 • ARA TOPLAM 243.505.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 363.435.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 269.628.000.000,00
 • Banka Kredileri 7.802.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 253.477.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.447.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.842.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.420.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.321.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.099.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 79.098.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 606.940.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 343.400.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 343.276.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 169.039.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.540.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.540.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 175.579.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 36.064.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.014.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 17.283.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -233.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 694.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.108.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.502.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 124.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 950.340.000.000,00

Kredi Hesaplama