FİNANS

trabzon liman - tlman - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 146.575.490,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.562.397,00
 • Finansal Yatırımlar 114.517.939,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 114.517.939,00
 • Ticari Alacaklar 2.082.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.947,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.050.945,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.666.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.400.533,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.265.741,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 421.694,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 359.139,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.965.155,00
 • ARA TOPLAM 146.575.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 38.115.371,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.321.983,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.370.814,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 564.098,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 526.714,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 184.690.861,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.826.348,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.552.069,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.820.818,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 688.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.131.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.469.757,00
 • Diğer Borçlar 5.214.649,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.213.605,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.541.302,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.315.661,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 912.092,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 187.060,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 725.032,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 29.826.348,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.911.317,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 10.308.472,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.602.845,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.602.845,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.737.665,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 137.953.196,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 137.953.196,00
 • Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 447.419,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.492.250,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.492.250,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.492.250,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.933.372,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.429.031,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.635.624,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 184.690.861,00