turk traktor - ttrak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.027.574.910,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 856.925.144,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 561.401.404,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 139.751.974,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 421.649.430,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 553.764.070,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.080.381,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.987.631,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.416.280,00
 • ARA TOPLAM 2.027.574.910,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 954.129.187,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 109.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.458,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 381.632,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 381.632,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 555.602.721,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 300.036.903,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.385.412,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.020.166,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.981.704.097,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.110.113.214,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.014.583,00
 • - Banka Kredileri 70.014.583,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 280.902.156,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.276.361,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 631.951.702,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.888.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 581.063.587,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.877.392,00
 • Diğer Borçlar 26.211.768,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.211.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.662.419,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.224.079,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.483.565,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.740.514,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.110.113.214,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.047.453.356,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 981.783.871,00
 • Banka Kredileri 964.375.106,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.280.168,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.669.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.989.286,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21.680.199,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.157.566.570,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 824.137.527,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 824.137.527,00
 • Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -43.777.880,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -43.777.880,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -43.777.880,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.654.042,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -46.654.042,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 145.353.605,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 521.839.858,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 160.561.630,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.981.704.097,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.