FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 36.987.249.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.657.222.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.230.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.230.000,00
 • Ticari Alacaklar 12.066.811.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.733.195.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.333.616.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.164.169.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.995.328.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 168.841.000,00
 • Türev Araçlar 592.730.000,00
 • Stoklar 8.391.268.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 747.905.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 151.906.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.211.008.000,00
 • ARA TOPLAM 36.987.249.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.602.395.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.009.637.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.274.328.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.287.892.000,00
 • - Şerefiye 1.868.341.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.419.551.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 221.474.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 221.474.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 809.064.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 61.589.644.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.447.492.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.140.185.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.320.464.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.635.058.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.290.127.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.344.931.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 284.938.000,00
 • Diğer Borçlar 5.328.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.328.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 80.875.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 502.249.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.060.261.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 521.687.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 538.574.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 418.134.000,00
 • ARA TOPLAM 15.447.492.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.340.179.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.102.592.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.032.464.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.032.464.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 205.123.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.787.671.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.801.973.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.971.432.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 369.276.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.462.461.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.989.062.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.335.060.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.474.215.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.451.497.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -579.464.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -860.113.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -350.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -859.763.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.527.992.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17.219.523.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.378.878.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.830.541.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 61.589.644.000,00