FİNANS

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.852.909.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.862.609.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.277.960.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.277.960.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.642.113.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.357.206.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.284.907.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 609.152.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 564.981.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.171.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.028.702.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 198.159.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 74.053.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 160.161.000,00
 • ARA TOPLAM 13.852.909.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.033.462.000,00
 • Finansal Yatırımlar 978.106.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.943.696.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.029.416.000,00
 • - Şerefiye 594.683.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 434.733.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 42.216.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 42.216.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.028.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.886.371.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.209.866.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 723.568.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.452.933.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.371.172.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 321.535.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.049.637.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.553.000,00
 • Diğer Borçlar 8.430.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 557.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.873.000,00
 • Türev Araçlar 1.566.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.739.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 114.442.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 330.903.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 92.150.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 238.753.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 88.560.000,00
 • ARA TOPLAM 4.209.866.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.962.464.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.558.359.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 275.296.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 275.296.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 128.809.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.172.330.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.714.041.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.800.809.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.196.733.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.204.177.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 745.108.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.020.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.483.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 147.334.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -851.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.537.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.384.635.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 654.654.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 913.232.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.886.371.000,00

Kredi Hesaplama