FİNANS

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.487.525.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.324.052.000,00
 • Finansal Yatırımlar 6.366.126.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.366.126.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.789.621.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.791.415.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.998.206.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.190.109.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 915.125.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 274.984.000,00
 • Türev Araçlar 173.156.000,00
 • Stoklar 4.279.769.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 740.215.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38.660.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 585.817.000,00
 • ARA TOPLAM 22.487.525.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.843.321.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.348.069.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.869.100.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.802.671.000,00
 • - Şerefiye 1.006.742.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 795.929.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.829.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 92.829.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 730.652.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 31.330.846.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.092.084.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.277.648.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.400.562.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.270.039.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 916.126.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.353.913.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 101.208.000,00
 • Diğer Borçlar 30.971.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.971.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.840.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 226.167.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 638.228.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.483.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 495.745.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.421.000,00
 • ARA TOPLAM 15.092.084.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.005.655.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.412.432.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 461.592.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 461.592.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 131.631.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.097.739.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.233.107.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.516.873.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.196.733.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.521.723.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 767.047.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.332.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 783.326.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 766.418.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 16.908.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.537.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.920.304.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.119.340.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.716.234.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 31.330.846.000,00

Kredi Hesaplama