FİNANS

ulusoy elektrik - uluse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.541.883.634,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 90.764.304,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 657.542.223,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 328.255.055,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 329.287.168,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.069.959,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.069.959,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 590.654.377,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.773.813,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.766,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 161.032.192,00
 • ARA TOPLAM 1.541.883.634,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 498.932.458,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.505.904,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.272.556,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.204,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 44.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 93.884.940,00
 • Diğer Duran Varlıklar 157.569.102,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.040.816.092,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.546.326.368,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 520.202.178,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 842.052.542,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 455.178.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.874.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.533.561,00
 • Diğer Borçlar 93.278.723,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 93.278.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.515.530,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.243.773,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.712.274,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.531.499,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.500.061,00
 • ARA TOPLAM 1.546.326.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.199.411,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.588.773,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.588.773,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.610.638,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.610.638,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.580.525.779,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 460.290.313,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 461.018.322,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.864.929,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.864.929,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.864.929,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.197.242,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -21.197.242,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 280.275.344,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 110.569.362,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -728.009,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.040.816.092,00

Kredi Hesaplama