FİNANS

ulusoy elektrik - uluse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 759.545.796,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 65.201.958,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 251.665.681,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.585.307,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 212.080.374,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.055.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.055.114,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 283.927.953,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.179.922,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 30.378,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 118.484.790,00
 • ARA TOPLAM 759.545.796,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 143.880.651,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 123.696.280,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 951.666,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.494.592,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 903.426.447,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 482.785.343,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.728.632,00
 • - Banka Kredileri 65.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 310.185.834,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.383.823,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 294.802.011,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.749.186,00
 • Diğer Borçlar 63.133.782,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.133.782,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.636.252,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.676.565,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.995.895,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.390.235,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.605.660,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.679.197,00
 • ARA TOPLAM 482.785.343,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.947.907,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.563.315,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.384.592,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.384.592,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 500.733.250,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 402.693.197,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 402.960.711,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.809.363,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.809.363,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.809.363,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.488.564,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.488.564,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 295.314.003,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.708.848,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -267.514,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 903.426.447,00

Kredi Hesaplama