FİNANS

ulusoy elektrik - uluse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.248.677.414,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 76.354.514,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 471.522.151,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 156.588.580,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 314.933.571,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.802.298,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.802.298,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 519.355.194,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.649.536,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.066,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 133.925.655,00
 • ARA TOPLAM 1.248.677.414,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 393.704.746,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 147.620.183,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.835.369,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.153.052,00
 • Diğer Duran Varlıklar 124.951.341,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.642.382.160,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.316.724.657,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 425.015.876,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 809.341.730,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 380.006.997,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 429.334.733,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.384.162,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.341.430,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.603.094,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.247.545,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.194.252,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.053.293,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.790.820,00
 • ARA TOPLAM 1.316.724.657,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.222.956,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.093.185,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.093.185,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.129.771,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.129.771,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.339.947.613,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 302.434.547,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 303.008.997,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.769.836,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.769.836,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.769.836,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.978.898,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -19.978.898,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 220.868.668,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.653.276,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -574.450,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.642.382.160,00

Kredi Hesaplama