FİNANS

ulusoy elektrik - uluse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.215.230.499,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.653.015,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 521.889.656,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 249.942.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 271.946.908,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.184.325,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.184.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 451.832.942,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.544.905,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 63.150,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 175.062.506,00
 • ARA TOPLAM 1.215.230.499,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 348.859.393,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.816.638,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.501.073,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.436.786,00
 • Diğer Duran Varlıklar 63.837.170,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.564.089.892,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.201.150.615,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 395.604.111,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.515.742,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 718.161.916,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 317.542.055,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 400.619.861,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.631.526,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.191.812,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.923.235,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.021.931,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.100.442,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.921.489,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.100.342,00
 • ARA TOPLAM 1.201.150.615,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.269.006,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.750.870,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.518.136,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.518.136,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.222.419.621,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 341.670.271,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 342.106.516,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.578.664,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.578.664,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.578.664,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.150.027,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -16.150.027,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 220.868.668,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.730.752,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -436.245,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.564.089.892,00

Kredi Hesaplama