FİNANS

vestel beyaz esya - vesbe - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.569.812.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 341.467.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.815.902.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.578.159.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 237.743.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.879.311.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.289.238.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 590.073.000,00
 • Türev Araçlar 63.762.000,00
 • Stoklar 5.088.217.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 375.423.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.730.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 5.730.000,00
 • ARA TOPLAM 17.569.812.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.606.645.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.193.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.193.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.311.152.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 352.644.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.766.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 407.399.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 407.399.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 352.986.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.176.457.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.125.084.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.027.619.000,00
 • - Banka Kredileri 4.005.400.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 277.565.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 267.876.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.530.736.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 622.188.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.908.548.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 167.487.000,00
 • Diğer Borçlar 1.079.092.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.079.092.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 229.511.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 701.961.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.346.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.346.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 101.752.000,00
 • ARA TOPLAM 17.125.084.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 561.507.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.816.000,00
 • Banka Kredileri 2.168.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.408.000,00
 • Ticari Borçlar 195.731.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 195.731.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 208.960.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 208.960.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.686.591.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.489.866.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.489.866.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.342.582.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.342.582.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -82.950.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.597.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 13.597.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233.843.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 850.874.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.439.236.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.176.457.000,00

Kredi Hesaplama