FİNANS

vestel beyaz esya - vesbe - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 18.312.421.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.452.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.632.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.931.949.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.711.847.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 220.102.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.621.018.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.926.159.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 694.859.000,00
 • Türev Araçlar 19.522.000,00
 • Stoklar 5.217.065.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 436.036.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.346.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 56.401.000,00
 • ARA TOPLAM 18.312.421.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.038.817.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.719.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.719.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.670.752.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 462.334.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.415.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 297.309.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 297.309.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 421.303.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 27.351.238.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.408.653.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.648.090.000,00
 • - Banka Kredileri 5.616.645.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 750.656.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 698.447.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.058.532.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 584.654.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.473.878.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 311.136.000,00
 • Diğer Borçlar 20.029.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.029.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 286.391.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.429.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 98.752.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.194.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.194.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 120.444.000,00
 • ARA TOPLAM 19.408.653.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.114.354.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 410.478.000,00
 • Banka Kredileri 268.474.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.985.000,00
 • Ticari Borçlar 173.129.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 173.129.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 528.177.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 528.177.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.570.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.523.007.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.828.231.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.828.231.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.295.550.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.295.550.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -363.756.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.255.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -20.255.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233.843.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.294.587.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 414.772.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 27.351.238.000,00

Kredi Hesaplama