FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vestel beyaz esya - vesbe - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 26.495.350.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 729.540.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.968.000,00
 • Ticari Alacaklar 13.891.890.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.379.322.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 512.568.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.614.671.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.624.267.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 990.404.000,00
 • Türev Araçlar 35.076.000,00
 • Stoklar 7.235.371.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 878.463.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 339.628.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.495.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 84.876.000,00
 • ARA TOPLAM 26.495.350.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.418.676.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.007.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.007.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.580.849.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.379.734.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 780.921.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 563.826.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 217.095.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 50.914.026.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.211.536.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.162.460.000,00
 • - Banka Kredileri 2.152.356.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.081.879.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 768.908.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.123.491.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.352.613.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.770.878.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 289.996.000,00
 • Diğer Borçlar 3.414.930.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.414.930.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 386.130.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 477.770.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.170.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.443.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.443.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 192.376.000,00
 • ARA TOPLAM 25.211.536.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.112.711.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.344.802.000,00
 • Banka Kredileri 1.205.031.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.458.000,00
 • Ticari Borçlar 178.174.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.174.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 676.641.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 676.641.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.644.764.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.315.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.324.247.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.589.779.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.589.779.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.085.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.461.763.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.461.763.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -579.549.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -186.382.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -186.382.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.198.318.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.560.543.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.724.452.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 50.914.026.000,00