FİNANS

vestel beyaz esya - vesbe - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.347.918.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 228.232.000,00
 • Finansal Yatırımlar 62.248.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.634.078.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.217.413.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 416.665.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.585.013.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.990.426.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 594.587.000,00
 • Türev Araçlar 366.495.000,00
 • Stoklar 5.130.838.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 336.743.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.271.000,00
 • ARA TOPLAM 17.347.918.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.237.391.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.176.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.176.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.892.820.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.198.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.072.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 566.132.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 566.132.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 275.118.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.585.309.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.561.093.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.245.964.000,00
 • - Banka Kredileri 2.216.467.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 345.057.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 267.765.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.746.812.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 740.076.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.006.736.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 129.322.000,00
 • Diğer Borçlar 3.113.781.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.992.874.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 120.907.000,00
 • Türev Araçlar 236.324.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 576.543.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.264.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.966.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.966.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 159.060.000,00
 • ARA TOPLAM 16.561.093.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 558.107.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.655.000,00
 • Banka Kredileri 2.870.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 661.000,00
 • Ticari Borçlar 201.116.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 201.116.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 200.336.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 200.336.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.119.200.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.466.109.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.466.109.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.338.888.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.338.888.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -100.791.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 181.173.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 181.173.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233.843.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 836.727.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.265.744.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.585.309.000,00

Kredi Hesaplama