vakif gmyo - vkgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 470.796.605,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 225.958.531,00
 • Finansal Yatırımlar 220.060.274,00
 • Ticari Alacaklar 12.534.243,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.534.243,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.641.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.641.764,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.083.473,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 517.261,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.040.735,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.960.324,00
 • ARA TOPLAM 470.796.605,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.932.706.875,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.190.399,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.190.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 224.551,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 224.551,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 488.757.495,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.088.077.328,00
 • Maddi Duran Varlıklar 506.360,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.853.892,00
 • - Şerefiye 14.631.400,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 222.492,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 266.664.067,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 70.432.783,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.403.503.480,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 261.928.509,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.364.289,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 158.719.272,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.780.776,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.938.496,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 143.680,00
 • Diğer Borçlar 438.340,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 438.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.181.502,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 780.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 780.085,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.301.341,00
 • ARA TOPLAM 261.928.509,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 770.203.095,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 300.150.636,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 126.250.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.250.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 14.294.097,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 329.132.438,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 375.924,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 375.924,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.032.131.604,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.371.371.876,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.371.371.876,00
 • Ödenmiş Sermaye 460.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.599.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 278.977.708,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.313,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.313,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.313,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.055.996,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 556.263.597,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.470.254,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.403.503.480,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.