FİNANS

yatas - yatas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.298.002.653,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 182.816.179,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 424.862.293,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 424.862.293,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.011.162,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 970.969,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.193,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.152.108.633,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 250.841.375,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 286.363.011,00
 • ARA TOPLAM 2.298.002.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 988.011.775,00
 • Finansal Yatırımlar 317.855,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.463.490,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.463.490,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.192.943,00
 • Maddi Duran Varlıklar 774.141.789,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.376.724,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.577.252,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.651.773,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.286.014.428,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.714.361.031,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 452.571.520,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 180.231.762,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.261.100,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 744.193.356,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.635.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 740.557.553,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.740.654,00
 • Diğer Borçlar 730.891,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 730.891,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 217.581.159,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.803.283,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.335.992,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.172.414,00
 • ARA TOPLAM 1.714.361.031,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 349.660.200,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 236.592.697,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.215.898,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.332.451,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.332.451,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 94.735.052,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.064.021.231,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.221.993.197,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.221.993.197,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 352.936.855,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 352.936.855,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -553.543,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.786.338,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.786.338,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.275.586,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 486.696.494,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 213.513.914,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.286.014.428,00

Kredi Hesaplama