FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yatas - yatas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.273.384.050,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 488.713.536,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.349.438.762,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.349.438.762,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.595.587,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.150.717,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.444.870,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.983.610.829,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 769.254.927,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 642.770.409,00
 • ARA TOPLAM 5.273.384.050,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.580.574.168,00
 • Finansal Yatırımlar 261.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.458.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.458.938,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.376.057,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.266.272.958,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.849.666,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.305.502,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 89.056.555,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.853.958.218,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.570.502.779,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.617.822.545,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 603.970.468,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.693.617,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.215.542.564,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.215.542.564,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 161.182.367,00
 • Diğer Borçlar 1.306.263,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.306.263,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 826.726.994,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.199.796,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.719.722,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 99.032.060,00
 • ARA TOPLAM 4.570.502.779,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 820.191.752,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 625.593.962,00
 • Banka Kredileri 619.553.927,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.040.035,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.659.958,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.711.890,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.711.890,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 119.225.942,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.390.694.531,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.463.263.687,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.463.263.687,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 345.980.392,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 345.980.392,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.510.006,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.329.705,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -46.329.705,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.776.586,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 682.948.821,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 287.537.921,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.853.958.218,00

Kredi Hesaplama