FİNANS

yatas - yatas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.982.679.022,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 341.763.557,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 745.117.696,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.369.224,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 743.748.472,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.351.165,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 934.711,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.416.454,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.264.075.661,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 214.495.364,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 414.875.579,00
 • ARA TOPLAM 2.982.679.022,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.298.599.824,00
 • Finansal Yatırımlar 261.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.727.504,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.727.504,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.153.470,00
 • Maddi Duran Varlıklar 980.639.838,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.455.158,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.305.152,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 63.643.861,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.281.278.846,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.546.602.668,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 800.749.264,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 453.390.753,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.977.368,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 872.551.923,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 872.551.923,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 86.896.517,00
 • Diğer Borçlar 812.832,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 812.832,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 253.093.779,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.070.947,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.009.899,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.026.754,00
 • ARA TOPLAM 2.546.602.668,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.584.730,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 176.915.223,00
 • Banka Kredileri 157.645.510,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.269.713,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.715.042,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.289.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.289.209,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 103.665.256,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.877.187.398,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.404.091.448,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.404.091.448,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.853.062,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 346.853.062,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.637.336,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.293.299,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -14.293.299,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.147.019,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 372.879.435,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 514.155.559,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.281.278.846,00

Kredi Hesaplama