yatas - yatas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 811.161.162,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 323.266.722,00
 • Finansal Yatırımlar 956,00
 • Ticari Alacaklar 96.185.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.964.112,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.221.003,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.546.984,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.827.582,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 719.402,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 297.878.228,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.044.108,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.239.049,00
 • ARA TOPLAM 811.161.162,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 475.539.473,00
 • Finansal Yatırımlar 1.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.738,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.144.743,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.144.743,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.855.416,00
 • Maddi Duran Varlıklar 329.879.487,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.103.641,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 2.314.467,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.652.838,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.652.838,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.278.182,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.286.700.635,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 511.168.838,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.352.438,00
 • - Banka Kredileri 24.615.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.696.711,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 259.123.891,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 259.123.891,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.020.790,00
 • Diğer Borçlar 860.878,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 210.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 650.878,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 87.736.260,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.574.923,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.777.647,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.777.647,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.025.300,00
 • ARA TOPLAM 511.168.838,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 299.353.341,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 248.329.278,00
 • Banka Kredileri 191.677.076,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.652.202,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.785.277,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.785.277,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.238.786,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 810.522.179,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 476.178.456,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 476.178.456,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.855.961,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.855.961,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.068.235,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.625.502,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.625.502,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.304.932,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 143.800.417,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 98.713.214,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.286.700.635,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.