yapi ve kredi bank. - ykbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 35703082000
 • Kredilerden Alınan Faizler 28489781000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 375844000
 • Bankalardan Alınan Faizler 900441000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 515907000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5395946000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 25163000
 • FAİZ GİDERLERİ -20927360000
 • Mevduata Verilen Faizler -15382785000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -3362934000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -187992000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1782290000
 • Diğer Faiz Giderleri -49012000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 14775722000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 5286993000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 7077075000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1059638000
 • Diğer 6017437000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1790082000
 • Gayri Nakdi Kredilere -340000
 • Diğer -1789742000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 9310000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -1884879000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 271662000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -905387000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -1251154000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1428469000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4095034000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 3558006000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 780930000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4338936000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -738876000
 • Cari Vergi Karşılığı -1623617000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 3600060000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 3600060000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 3600060000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0043
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.