FİNANS

yesil yapi - yyapi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 171.699.207,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.083.684,00
 • Finansal Yatırımlar 8.854.193,00
 • Ticari Alacaklar 23.241.143,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.986.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.255.143,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 88.829.087,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 75.429.877,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.399.210,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.806.670,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.324.733,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 173.533,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.386.164,00
 • ARA TOPLAM 171.699.207,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 396.407.337,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 16.823.934,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.823.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 693.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 693.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 263.933.340,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 89.928.125,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.811.362,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.592,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.592,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 14.976.103,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 568.106.544,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.083.879,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.156.164,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 117.567.598,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.539.700,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.027.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.957.323,00
 • Diğer Borçlar 59.563.945,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.970.508,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.593.437,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.708.920,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 119.738,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.228.842,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 180.331,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.048.511,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 781.349,00
 • ARA TOPLAM 253.083.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.822.305,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.924.490,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.924.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 354.115,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 354.115,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.543.700,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 258.906.184,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 309.200.360,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 307.006.077,00
 • Ödenmiş Sermaye 232.707.815,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -50.804,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.654,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 290.571.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -215.420.778,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.324.587,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.194.283,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 568.106.544,00