FİNANS

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Dış Ticaret Hadleri

  İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıdır.

 • Enflasyon Hedeflemesi

  Günümüzde merkez bankalarının yaygın olarak benimsediği bir amaç setidir. Belirli bir dönem sonu için uygun enflasyon oranının belirlenmesi ve o orana ulaşılabilmesi için para politikası araçlarının kullanılmasını kapsar.

 • Dış Ticaret Dengesi

  Yurt içinde yerleşik kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalat tutarları arasındaki farkı ifade eder.

 • Erken itfa

  Bir borcun işlemiş faizi ile birlikte anaparasının vadesinden önce geri ödenmesidir.

 • Enflasyon Telafisi

  Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri, enflasyon beklentisi ve enflasyon risk primi toplamına eşit büyüklüktür.

 • Enflasyon Vergisi

  Devletin bütçe açıklarını para basımı ile finanse etmesinin enflasyona yol açması nedeniyle kişilerin ellerindeki paranın satın alma gücünün tıpkı devlete vergi vermeleri durumundaki gibi azalmasıdır.

 • Enflasyon Tahmini

  TCMB tarafından üç ayda bir mevcut veriler, modeller ve analizler çerçevesinde güncellenen orta vadeli enflasyon öngörüleridir.

 • Enflasyona Endeksli Tahvil

  Anapara ve faiz ödemelerini piyasadaki değişimlere karşı koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların risk faktörünü azaltma görevini üstlenir.

 • Dezenflasyon

  Fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

  Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir.

 • Devalüasyon

  Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir.

 • Değişken Faizli İhraçlar

  Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen başka değişkenlere bağlanan kıymetlerdir.

 • Etkin Piyasa Hipotezi

  Finansal piyasaların bilgi açısından etkin çalıştığını bu yüzden ticarete konu varlıkların zaten mevcut bütün veriyi yansıttığını ve yeni bilgiye mümkün olan en yüksek hızla tepki verdiğini savunan tezdir.

 • Enflasyon Risk Primi

  Enflasyonun, beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi halinde oluşacak kaybı telafi etmek amacıyla reel faize eklenen risk primini ifade eder.

 • Deflatör

  Parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.