[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ticaret unvanının değiştirilmesi ve faaliyet konusunun genişletilmesi amacı ile hazırlanan esas sözleşmenin 2 ve 4 'ncü maddelerinin tadili hususunda 12.12.2019 tarihinde yapılan başvurumuz üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası

Kurulu 'nun 06.12.2019 tarihli ve 1581 sayılı yazısına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun 333 'üncü maddesi hükmü gereğince izin vermiştir. 

Tadil metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.