Özet Bilgi
2018 Olağan Genel Kurulu 'nun tehiri hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Yönetim Kurulumuz 29 Kasım 2019 tarihinde toplanarak Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun, unvan ve esas sözleşme değişikliği başvurusunun incelemesinin SPK'da halen devam ettiği de dikkate alınarak ikinci bir genel kurul yapılmaması ve ek maliyet oluşmamasını teminen, unvan ve esas sözleşme değişikliğini içeren genel kurul gündemiyle 3 Ocak 2020 tarihinde toplanmasına karar vermiş olup, esas sözleşme ve unvan tadili hususunda 01.10.2019 tarihinde yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.12.2019 tarihinde onaylanıp 12.12.2019 tarihinde tebliğ edildiği ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuzun ise 17/12/2019 tarihinde onayladığı da dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu md. 414/2 ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 29/1 uyarınca genel kurul çağrısının 3 hafta öncesinde yapılması zorunluluğu bulunması.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
18.12.2019
Genel Kurul Tarihi
17.01.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.01.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
ŞENLİKKÖY MH. SELVİ SK. NO:10 D:2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5 - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'in 25.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Oytun Pastırma'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
6 - Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen'in 29.03.2019 tarihinde istifa etmesinin ve yerine Mustafa Özcan Akkutlu ‘nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
7 - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yazıcı 23.08.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
8 - 2018 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre zarar oluştuğundan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2109/13 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Şirket merkez adresinin Basınköy Mah. Florya Caddesi No:5 A Blok D:9 Bakırköy/İstanbul adresinden Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
10 - 04.04.2019 tarih, 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde, şirketimizin Finansal Duran Varlığı olan 5.000.000 TL nominal değerde Altınyağ Kombinaları A.Ş. hisselerinin 19.06.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu E.7601 yazısı dikkate alınarak, maliyet fiyatımız olan 2,4128 TL'den satılması ve oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkını bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/15 numaralı kararı çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin 8.000.000,00-TL bedel ile Masum Çevik ‘e satılması ve oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkını bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde şirket ünvanı değişikliğine teminen oluşan 3,7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde faaliyet konusunun genişletilmesi çerçevesinde oluşan 3,7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/16 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkı bedeli hususunda , a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
15 - Şirketimizin 18.09.2019 tarih ve 2019/28 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 5,2445 TL ‘lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
16 - Şirketimiz Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelere ödenecek ücretlerin tespiti , karara bağlanması , görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
17 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin atanması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
18 - Yatırımcı ilişkileri Bölümü yöneticisi Leyla Akbaş 'ın istifasının kabul edilip, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Dilara Kartal 'ın görevlendirilmesinin hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
19 - Trabzon, Yomra ‘daki kat karşılığı inşaatımız ile ilgili Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi.
20 - MKK ‘da kaydı olmayan eski hisse senetlerinin durumu hakkında Genel Kurul‘un bilgilendirilmesi.
21 - 13.05.2019 tarihinde 2015/7 ve 2015/11'inci aylara ait Ümraniye Vergi Dairesi tarafından BA/BS düzeltmesi ile ilgili olarak gelen 822,00 TL ‘lik özel usulsüzlük cezasının ve TC. 13445932652 nolu Halil İbrahim Telci'nin 30.11.2011 ve TC. 2003012796101 nolu Yılmaz Karslı ‘nın 18.07.2013 tarihli işten ayrılışının süresinde verilmemesi, sebebiyle Karadeniz SGM tarafından kesilen idari para cezasının 189,00 TL olarak ödendiği hakkında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi.
22 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
23 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
24 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2018 OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU- 31.12.2018.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2
2018 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 17.01.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2018 KARSUSAN OLAĞAN GENEL KURULU DAVET 17.01.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 29 Kasım 2019 tarihinde toplanarak Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun, unvan ve esas sözleşme değişikliği başvurusunun incelemesinin SPK'da halen devam ettiği de dikkate alınarak ikinci bir genel kurul yapılmaması ve ek maliyet oluşmamasını teminen, unvan ve esas sözleşme değişikliğini içeren genel kurul gündemiyle 3 Ocak 2020 tarihinde toplanmasına karar vermiş olup, esas sözleşme ve unvan tadili hususunda 01.10.2019 tarihinde yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.12.2019 tarihinde onaylanıp 12.12.2019 tarihinde tebliğ edildiği ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuzun ise 17/12/2019 tarihinde onayladığı da dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu md. 414/2 ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 29/1 uyarınca genel kurul çağrısının 3 hafta öncesinde yapılması zorunluluğu bulunduğundan 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekteki gündem ile 17 Ocak 2020 Cuma günü 14:00'de Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 D:2 Bakırköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde Olağan Genel Kurul toplantısına çağırmaktadır.


Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.