[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan "Gayrimenkul Satış Vaadi" sözleşmesinden kaynaklı borç sebebiyle düzenlenen ek sözleşme ve borç kabul ve teminat sözleşmesinin, Şirketimiz eski yönetimi tarafından Kervansaray Yatırım A.Ş. adına müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalandığı, iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise sözleşmelere konu ödemelerin yapılmadığı Şirketimiz yönetimine belirtilerek bu sebeple,  Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletten dolayı Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhinde iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır. 

  

Söz konusu takibe Şirketimiz tarafından itiraz edilmesi üzerine Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhinde İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2017/660 Esası ile dava açılmış, takibe yapılan itirazın kaldırılarak, iflas talebinin ilanına, depo  kararı oluşturulmasına ve takip konusu borcun ve ferilerinin depo edilmemesi halinde şirketin iflasına karar verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu davanın 26.12.2019 tarihli celsesinde şirketimizin savunmaları haklı görülmüş, şirketimiz LEHİNE karar verilerek, iflas davasının REDDİNE karar verilmiştir.

  

 

  

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur. 

  

 

  

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.