[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bir haber kanalı ve çeşitli haber internet sitelerinde çıkan haberler üzerine SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15-1)' nin 9.maddesi hükmü gereğince Şirketimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur:

Şirketimizin bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğumuz payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak üzere, potansiyel alıcılarla görüşmelerde bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, ("Tebliğ") ‘in 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bu aşamada gerek şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir.

Bu kapsamda somut bir alıcı ve bir satış sözleşmesi bulunmadığı gibi, konu ile ilgili Rekabet Kurumu da dahil herhangi bir kuruma izin için başvurulmuş değildir.

Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacak olup kamuoyunun bilgisine sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.