[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DummyItemAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
oda_MaterialEventDisclosureGeneralLineItems|
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_CommissionsAndFeesPaidByCompanyForOutsourcedServicesAndPersonnelAbstract|
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
oda_Period|
Dönem
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
oda_TitleOfCompanyThatGavePortfolioManagementService|
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
oda_AmountPaidForPortfolioManagementService|
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
118671
123620
242291
133396
375687
141008
516695
oda_TitleOfCompanyGivingInvestmentConsultancyService|
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidForInvestmentConsultancyService|
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
oda_TitleOfCompanyGivingServicesLikeAccountingOperationAndRiskManagementSystems|
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
oda_AmountPaidForServicesLikeAccountingOperationAndRiskManagementSystems|
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6230
6489
12719
7003
19722
7402
27124
oda_TitleOfCompanyProvidingPersonnelResponsibleForInternalControl|
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidToCompanyProvidingPersonnelResponsibleForInternalControl|
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen Tutar (TL)
oda_AverageNetAssetValue|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
25340098
26106650
25711010
27886329
26428278
29470663
27219298
oda_RatioOfTotalFeesAndCommissionsPaidForOutsourcedServicesAndPersonnelToAverageNetAssetValue|
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,492899
% 0,498375
% 0,991832
% 0,503469
% 1,496159
% 0,0503586
% 1,997917
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.