[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CommissionsPaidForFinancialIntermediaryServicesSubAbstract|
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı
İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı
Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
oda_CommissionRatesForIntermediaryServicesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_CommissionRateForSharesLineItems|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_TitleOfBrokerageHouse|
Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
oda_CommissionRateForShares|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi
% 0,0525
oda_CommissionRateForPublicSectorDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
oda_CommissionRateCorporateDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
oda_CommissionRateForInterbankMoneyMarketDaily|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
BPP (günlük)
% 0,0031
oda_CommissionRateForReverseRepoOvernight|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (O/N)
% 0,00055125
oda_CommissionRateForReverseRepoFuture|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (vadeli)
% 0,00055125
oda_CommissionRateForBISTDerivativesMarketIndexContact|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
oda_CommissionRateForForeignSecurity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,01
oda_CommissionRateForPreciousMaterialsAndDiamonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
oda_OtherCommissionRates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
% 0
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseAbstract|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseLineItems|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_Year|
Yıl
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
oda_AmountOfCommissionPaidForSharesTransactionsTRY|
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
4.382
4.530
8.912
5.675
14.587
8.764
23.251
oda_AmountOfCommissionPaidForPublicSectorDebtInstrumentsTRY|
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
365
1.582
1.947
1.047
2.994
1.608
4.602
oda_AmountOfCommissionPaidForOtherOperationsTRY|
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
10.228
15.881
26.109
18.018
44.127
22.693
66.820
oda_AmountOfCommissionsPaidTRY|
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
14.975
21.993
36.968
24.740
61.708
33.065
94.773
oda_AverageNetAssetValueTRY|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
25.340.098
26.106.650
25.711.010
27.886.329
26.428.278
29.470.663
27.219.298
oda_RatioOfTotalCommissionAmountToAverageNetAssetValue|
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,059096
% 0,084243
% 0,143783
% 0,088717
% 0,233492
% 0,112196
% 0,348183
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.