[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Mali Kontrol, Raporlama, Bütçe ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burak Latif LATİFOĞLU''nun; 

·         Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak  belirlenmesine ve,  

  

·         Kurumsal Yönetim komitesi Üyesi olarak  atanmasına, 

  

karar verilmiştir. 

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.