Özet Bilgi
2018 YILI KAR PAYI DAĞITILMAMASINA YÖNELİK GENEL KURUL SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sermaye bir hane fazla yazılmış
Karar Tarihi
04.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.01.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KRSAN, TREKRSS00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KRSAN, TREKRSS00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz genel kurulu 17.02.2020 tarihinde toplanarak, 2018 yılında zarar oluşması sebebi ile, Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtılmaması yönündeki 04.04.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararını oy birliği ile onaylanmıştır.

KAP açıklamamız teknik bir problem sebebi ile 19.01.2020 tarihinde (bugün) yapılabilmektedir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.900.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
147.918,8
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yok
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-4.168.660
-156.724,48
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
-4.168.660
-156.724,48
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
11.483.379
-10.860.374,24
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1- Şirketimiz tarafından , Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.168.660 - TL net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 156.724,48 TL Net Dönem Zararı oluşmuştur.

2- Yönetim Kurulumuz Dönem Zararı oluştuğu için kar dağıtılmaması hususunun genel kurula önerilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.