[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Merkezi'nin, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi Maltepe Park CarrefourSA AVM  N67/B Maltepe / İstanbul  adresine taşınmasından dolayı, yeni adres 31.01.2019 tarihli, 1954 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 14.02.2019 tarihinde tescil, 20.02.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmiştir.

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, bu işlemler sonucunda;

  

-      Şirketin Merkez ve Şubelerine ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesine,

  

-      Gerekli izinler alındığında değişiklik tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

  

-      Yukarıdaki işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve bu konuda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

  

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesi için 28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.

  

Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.