[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu- Ana ortaklık payları bölümü düzeltilmesi
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Sehven kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutarın, Ana ortaklık paylar bölümüne yazılması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki gelir tablomuzda finansal sonuçlara etkisi olmayan düzeltme yapılacaktır. Sehven, kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutar Ana ortaklık paylar bölümüne yazılacaktır.

Saygılarımızla, 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.