[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

7.2.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarı Groupama Holding Filiales Et Participations ("Satıcı") tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.

Satıcı'nın sahibi olduğu ve şirketimizin sermayesinin %10'unu temsil eden hisselerin, her bir hisse başına 1,63 TL'lik birim fiyat üzerinden TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("Alıcı") devri amacıyla, Alıcı ile Satıcı arasında 7.2.2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup planlanan hisse devri 14.02.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu işlem sonucunda Alıcı'nın Şirketimizin sermayesindeki payı %10'a yükselmiştir.

Şirketimizin pay devri öncesi ve sonrasında ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.


Ortaklığın Adı Soyadı /UnvanıPay Devri Öncesi
Pay Devri Sonrası

Pay %Pay Tutarı (TL)Pay %Pay Tutarı (TL)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
%51,10275.939.697,14%51,10275.939.697,14
Groupama Holding Filiales et Participations
%10,0054.000.000,00%0,000,00
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi
%0,000,00%10,0054.000.000,00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
%7,0037.800.000,00%7,0037.800.000,00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.Memur ve Hizm.Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
%2,5613.800,000,00%2,5613.800.000,00
Halka Arzedilen
%29,34158.460.302,86%29,34158.460.302,86
TOPLAM%100,00540.000.000,00%100,00540.000.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.