Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
20.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.650.794
Ulaşılacak Sermaye (TL)
64.400.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011
165.000
832.672,098
504,64975
C Grubu
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029
235.000
1.185.926,928
504,64975
C Grubu
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
10.250.794
51.730.606,974
504,64975
C Grubu
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
10.650.794
53.749.206,000
504,64975
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
53.749.206
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 ve 7 nci maddeler
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
13.02.2020
SPK Başvuru Tarihi
14.01.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
13.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206,-TL tutarında artırılarak 64.400.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadili için 14.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.