[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
17/02/2020
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
oda_Date|
Tarih
03/03/2020
oda_Time|
Saati
14:00
oda_Address|
Adresi
Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2019 takvim yılına ait finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine karar verilmesi, 7. Bağımsız Denetçi seçimi, 8. Yönetim Kurulu Huzur Haklarının belirlenmesi, 9. Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 10. T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 11. Dilekler ve kapanış
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 03 Mart 2020 Salı günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.