BASIN BÜLTENİ-MAY Tohum’un Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi ile çiftçilerin geliştirilmesi hedefliyor
21/02/2020 18:11:06

    Türkiye’nin önder tohum firmalarından MAY Tohum, Kazanmayı Bilen
Çiftçi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve  bilinçlendirme eğitimleriyle çiftçilerin tarımsal üretimdeki  verimliliklerini arttırmaları için destek oluyor, geleceklerine  bereket katıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çiftçilerle bir  araya gelmeyi planlayan MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi projesine
Konya’da gerçekleştirdiği eğitim etkinliği ile başladı.
    1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri  tohumlarının ıslahı, üretimi, pazarlama ve satışı konularında faaliyet  gösteren MAY Tohum, Türk tarım sektöründe katma değer sağlamak için  yatırımlarına devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerine, tohum üretim  süreçlerine ve çalışanlarına yaptığı yatırımların yanı sıra  gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de, çiftçilere yönelik  gerçekleştirdiği eğitimlerle finansal okuryazarlık ve üretim  teknikleri konularında bilgilendirmeler yaparak, çiftçilerin  farkındalıklarını arttırıyor. Sürekli gelişim vizyonuyla geliştirdiği
Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi ile MAY Tohum, tarım sektörünün en  önemli paydaşları olan çiftçileri, tarımsal üretim süreçlerindeki  teknik konular ve bütçe ve finans yönetimi konularında bilgilendirmeyi  hedefliyor.

    Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesinin ilk durağı Konya

    Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çiftçilerle bir araya gelmeyi  planlayan MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi projesine 19 Şubat’ta
Konya’da gerçekleştirdiği eğitim etkinliği ile başladı. Etkinlik  öncesi açıklamalarda bulunan MAY Tohum Satış Müdürü Abdullah Demir,  amaçlarının, özellikle tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçilerin  kendi gelir gider tablolarını tutarak sezon sonunda elde etmiş  oldukları üründen kazanacakları parayı ve bu parayla ilgili yatırımın  nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda planlama yapabilmelerine destek  olmak olduğunu söyledi. Proje hakkında detaylı bilgi veren Demir,  “Sosyal Sorumluluk bilinciyle planladığımız ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi
Projesi’nin özellikle çiftçilerimize ve bu işi yapmak isteyen  üreticilerimize yol gösterici bir harita olmasını istiyoruz.
Atatürk’ün söylediği gibi ‘Çiftçi milletin efendisidir’ ve biz bu  projelerle çiftçimizi gerçekten kalkındırarak ekonomisini ve tarlasını  doğru yöneten, faaliyetini yapan üretim kesimi haline getirmek  istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz bugünkü toplantının ilk bölümünde
Finansal Okuryazarlık eğitimi bir sonraki basamağında da  üreticilerimize hayvan besleme ile ilgili de bilgilendirmeler  yapacağız ve bu konuda da alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet
Türkmen hocamızla bu eğitimi vereceğiz. Projemizin bir sonraki adımını  ise Çanakkale’de gerçekleştireceğiz. İlerleyen süreçlerde de Türkiye’  çapında farklı bölgelerde de çiftçilerle buluşarak, onların  farkındalıklarının artması ve üretim faaliyetlerinde ülkemize ekonomik  anlamda katma değer sağlanması amacıyla hem çiftçilerimize hem de  tarım sektörüne fayda sağlamayı istiyoruz” diye konuştu.
    MAY Tohum hakkında da bilgi veren Abdullah Demir, “MAY Tohum, 1978  yılında Bursa’da faaliyetlere başlamış, Ar-Ge, üretim, pazarlama,  satış faaliyetleriyle şuanda hem yurt içinde hem de yurt dışında  faaliyetlerine devam eden yerli bir firma. Firmamızın en önemli  özelliği, Türkiye’de yapmış olduğumuz Ar-Ge faaliyetleri sonucunda  ürettiğimiz tohum çeşitlerini dünyada da birçok ülkeye ihraç ediyor  olması ve tohum ihracatının yanı sıra lisans ihracatı yaparak,  geliştirdiğimiz tohum teknolojilerinin dünya çapında kullanılmasını  sağlamamız. Tohumda Ar-Ge işi, özelikle günümüzde, dünyada çok uluslu  firmaların yaptığı bir iş. Fakat Türkiye’de bu işi yapan, mısır,  ayçiçeği, pamuk ve sebze türlerinde Ar-Ge faaliyetlerini yaparak  uluslararası rekabette Türkiye’ye ciddi katma değer sağlayan yerli bir  firma olarak, üretmiş olduğumuz tohumları yurt dışına ihraç ederek de  ülkemize gelir sağlamış oluyoruz. Bu da hepimiz için önemli katma  değer, bu konuda pazarlama ve satış faaliyetlerimizi de hızlı bir  şekilde devam ettirmekteyiz” dedi.
    Finansal Okuryazarlık ve Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının Önemi  anlatıldı
    Konyalı çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitim  etkinliğinde, çiftçiler, Finansal Okuryazarlık ve Hayvan Beslemesinde
Mısır Silajının Önemi konularında bilgilendirildi. Avrupa Yatırım ve
Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte,  finansal okuryazarlık alanında uzman eğitmen ve yazar Hakan Turgut,  girişimcilik, tarımsal üretimde bütçe ve finans yönetimi, nakit para  yönetimi ve yatırım yönetimi konularında bilgileri çiftçilerle  paylaştı.
    Etkinliğin ikinci bölümünde de Uludağ Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet
Türkmen, Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının önemi, kaliteli bir mısır  silajında olması gereken besin değerleri ve hayvansal üretime etkileri  konularında sahada yanlış bilinenleri vurgulayarak çiftçileri  bilgilendirdi.

    Eğitim programının ikincisi 9 Mart’ta Çanakkale’de yapılacak

    Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi kapsamındaki eğitim programının  ikincisini 9 Mart’ta Çanakkale’de gerçekleştirecek olan MAY Tohum,
Çanakkaleli çiftçilere, finansal okuryazarlık konularında  bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek.
    Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Taze Fasulye ve Tatlı Mısır  türlerinde tohum ıslahı ve üretimi konusunda Türk tarım sektörünün  öncü firmalarından olan MAY Tohum, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin  yanı sıra portföyündeki katma değeri yüksek çeşitlerle 40’ın üzerinde  ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.