[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2015
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

     Şirketimiz tarafından Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali istemiyle dava açıldığı ve ancak bu talebimizin İstanbul 2.İdare Mahkemesi'nin Esas N2015/2177, Karar N2017/1332 sayılı kararı ile reddedildiği, 20 Haziran 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile bildirilmişti.

  

    İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin bu kararına karşı, İstanbul Bölge İdare Başkanlığı nezdinde istinaf yoluna başvurulmuştur. 04.06.2018 tarihinde tarafımıza tebliğ olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nin Esas N2017/1187, Karar N2018/1104 sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verilmiş olup, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulmuştur.


Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır.Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.