[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

7 Şubat 2020 tarihinde yaptığımız Geleceğe Dönük Değerlendirmelere ilişkin açıklamada, olağan piyasa koşulları altında hazırlanan 2020 yılı beklentilerimiz yatırımcı sunumunun 23. sayfasında kamu ile paylaşılmıştı.

Bugün kamuya açıklanan finansal tablo dipnotlarımızda da belirtildiği üzere, Koronavirüs kaynaklı olarak gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlama paralelinde Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde tedarik, üretim ve satış süreçlerinde aksamalar yaşanabilmektedir. Koronavirüs etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye'de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı söz konusu olabilecektir. 

Bu sebeple, Şirketimizin 7 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıkladığı 2020 yılı beklentileri geçerliliğini yitirmiş olup, içinde bulunduğumuz dönemin belirsizliği nedeniyle bu aşamada herhangi bir öngörü paylaşılamamaktadır. 

Bugün açıklanan 2020 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.