[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateComplianceReportAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2020 yılı birinci çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. Uyum Durumunda  değişiklik bulunmamaktadır. 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8. 1.3.10, 1.3.11, 1.4.1, 1.6.3 ve 4.6.5'inci maddelerin açıklama bölümleri 07.04.2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları doğrultusunda güncellenmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.