Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DURDO, TRADUROF91D4
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DURDO, TRADUROF91D4
0
0
Ek Açıklamalar

2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

Vergi Usul Kanununa göre 2019 yılında 14.453.142,87-TL (vergi sonrası 11.086.944,96), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 13.136.717-TL (vergi sonrası 10.122.326-TL), vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Şirket Esasa Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan;


1-) 2019 net kar tutarı üzerinden ise %5 oranında 554.347,24 TL tutarında I. Tertip Yedek akçe ayrılmasına,


2-) Tüm bu işlemlerden sonra bakiye 10.532.597,72-TL net kar tutarının ise dağıtıma konu edilmeyerek, Olağanüstü yedeklere alınmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
16.575.787,5
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
817.993
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
13.136.717
14.453.142,87
4. Vergiler ( - )
-3.014.391
-3.366.197,91
5. Net Dönem Kârı
10.122.326
11.086.944,96
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-2.823.070
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-554.347,24
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.532.597,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.