JCR, Aktif Yatırım Bankası'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+ (Trk)/Stabil olarak teyit etti
02/06/2020 14:31:18

    JCR Eurasia Rating, Periyodik gözden geçirme sürecinde Aktif
Yatırım Bankası A.Ş‘nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek  düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirdi ve Uzun Vadeli
Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+
(Trk)/Stabil olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para
Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin  değerlendirmesi doğrultusunda 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi  doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirledi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848506

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.