[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurumsal Yönetim Tebliğinin(II-17.1)  1.maddesi 2/b fıkrası kapsamında Şirketimizin bünyesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulundurma yükümlülüğünden muaf olması nedeniyle Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kaldırılmasına, 

İki üyenin istifasıyla boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Fatma Ferzan ESCOBEDO'nun, üyeliğine Ümit TOKCAN'nın atanmalarına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.