BASIN BÜLTENİ-Adel Kalemcilik, çevreci projeleriyle sürdürülebilir bir gelecek için iz bırakmayı hedefliyor
04/06/2020 18:11:12


    Adel Kalemcilik, gelecek nesillere ve çevreye olan sorumluluğunun  bilinciyle hayata geçirdiği çevreci projeleriyle sürdürülebilir bir  gelecek için iz bırakıyor
    Türkiye'de nesillerin gelişimine eşlik eden Adel Kalemcilik,  sürdürülebilirliğe en üst seviyede önem vererek doğanın korunmasına  katkı sağlamaya devam ediyor. Benimsediği iyilik değeriyle hareket  eden Adel, daha iyi bir gelecek için yeni proje ve çalışmaları hayata  geçiriyor. Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
100. Yılına özel gerçekleştirdiği İyilik Ağacı projesi kapsamında,  çocukların geleceğine sürdürülebilir bir iz bırakma hedefiyle 30 bin  ağaç tohum topu bağışlayan Adel, geleceğe ve doğaya yatırım yaparak  ormanların gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor.

    Tüm İş Süreçlerinde Sürdürülebilir Anlayış

    Adel Kalemcilik, tüm operasyonlarında çevre ve doğa dostu bir  anlayış benimsiyor. Kalem üretiminde kullanılan tüm ağaç hammaddesi
FSC sertifikasına sahip olup yalnızca endüstriyel amaçla yetiştirilmiş  ağaçlardan sağlanıyor. Adel, etkili atık yönetimi politikalarıyla geri  kazanım oranlarını en üst seviyeye çıkartırken minimum miktarda atık  ortaya çıkmasını sağlıyor.
    Paketlemede ise ambalajlama materyallerinin hacmi ve ağırlığı  optimize ediliyor. Geri dönüştürülmüş veya alternatif materyal  seçeneklerinden faydalanılarak ambalaj malzemesi kullanımı azaltılıyor.
    Bahçe sulaması için yağmur sularını kullanan Adel, atık su  arıtımında ileri teknolojilerden faydalanırken, atık su kalitesini ve  miktarını düzenli biçimde takip ediyor.
    Kullanılan Enerjinin %50’si Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından
Elde Ediliyor
    Adel Kalemcilik, çevreye saygılı üretimi destekleyerek yıllık  enerji ihtiyacının yıllık %50’sini fabrikasında üretim sonucu ortaya  çıkan odun talaşından karşılıyor ve sürekli gelişim için enerji  verimliliği projelerine yatırım yaparak, sera gazı ve NOx, SOx gibi  diğer hava emisyonlarını da azaltmak yönünde çalışıyor.    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.