Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle daha önce iptal edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin 14 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi sebebiyle yapılan açıklamadır.
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.06.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1
Ek-Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2
App.-Share Buy-Back Program.pdf - Geri Alım Programı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.