Özet Bilgi
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş kira sertifikasına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanması hk.(QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.-Fon Kullanıcısı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
01.04.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
22.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
22.04.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onayli_ihrac_belge_.pdf
EK: 2
Hukuki_Değerlendirme_Raporu_.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.