TABLO-Borsa İstanbul'da Yabancı Yatırımcıların Alım/Satım İşlemleri Tarihsel Gelişimi
07/07/2020 06:16:27

   Alım Tutarı      Satım Tutarı      Toplam Hacim    Net Alım/satım
      (USD)          (USD)          (USD)         (USD)
2020
------  --------------- --------------- --------------- --------------
Ocak     15.094.532.575  15.665.551.445  30.760.084.020   -571.018.870
Şubat    16.685.908.950  17.523.047.711  34.208.956.661   -837.138.761
Mart     10.793.655.447  11.831.187.951  22.624.843.398 -1.037.532.504
Nisan     9.093.788.874   9.882.487.157  18.976.276.031   -788.698.283
Mayıs     8.380.083.917   9.418.580.956  17.798.664.873 -1.038.497.039
Haziran  16.349.824.748  16.271.152.184  32.620.976.932     78.672.564
        --------------- --------------- --------------- --------------
Toplam  76.397.794.511  80.592.007.404 156.989.801.915 -4.194.212.893

       Alım Tutarı      Satım Tutarı      Toplam Hacim    Net Alım/satım
      (USD)          (USD)          (USD)         (USD)
2019
------  --------------- --------------- --------------- --------------
Ocak      9.785.523.914   8.987.066.479  18.772.590.393    798.457.435
Şubat     8.747.512.578   8.637.793.921  17.385.306.499    109.718.657
Mart     10.840.922.349  11.499.547.226  22.340.469.575   -658.624.877
Nisan     7.353.054.738   7.344.612.515  14.697.667.253      8.442.223
Mayıs     7.064.359.289   7.408.955.827  14.473.315.116   -344.596.538
Haziran   6.183.602.878   6.032.441.661  12.216.044.539    151.161.217
Temmuz    9.675.784.208   9.755.547.025  19.431.331.233    -79.762.817
Ağustos   7.521.275.051   7.968.824.018  15.490.099.069   -447.548.967
Eylül     9.573.472.232   9.262.525.039  18.835.997.271    310.947.193
Ekim      9.514.100.004  10.252.041.174  19.766.141.178   -737.941.170
Kasım     9.325.933.799   9.095.493.417  18.421.427.216    230.440.382
Aralık    9.167.681.846   9.109.207.585  18.276.889.431     58.474.261
        --------------- --------------- --------------- --------------
Toplam 104.753.222.886 105.354.055.887 210.107.278.773   -600.833.001

       Alım Tutarı      Satım Tutarı      Toplam Hacim    Net Alım/satım
      (USD)          (USD)          (USD)         (USD)
2018
------  --------------- --------------- --------------- --------------
Ocak     11.796.436.262  11.774.745.244  23.571.181.506     21.691.018
Şubat    10.049.252.961  10.474.505.087  20.523.758.048   -425.252.126
Mart      9.660.235.012  10.037.495.711  19.697.730.723   -377.260.699
Nisan    11.466.941.062  11.956.447.437  23.423.388.499   -489.506.375
Mayıs    12.178.276.123  12.316.047.485  24.494.323.608   -137.771.362
Haziran   9.864.489.192  10.194.652.118  20.059.141.310   -330.162.926
Temmuz   12.538.202.346  12.861.548.050  25.399.750.396   -323.345.704
Ağustos  10.352.258.563  10.470.212.041  20.822.470.604   -117.953.478
Eylül     8.344.120.147   8.232.236.624  16.576.356.771    111.883.523
Ekim     10.220.719.802  10.487.687.754  20.708.407.556   -266.967.952
Kasım     9.696.198.678   9.315.943.900  19.012.142.578    380.254.778
Aralık    5.933.811.003   5.991.155.985  11.924.966.988    -57.344.982
        --------------- --------------- --------------- --------------
Toplam 122.100.941.151 124.112.677.436 246.213.618.587 -2.011.736.285

2017
------  --------------- --------------- --------------- --------------
Ocak      7.511.981.194   6.695.734.146  14.207.715.340    816.247.048
Şubat     7.244.740.945   7.090.531.332  14.335.272.277    154.209.613
Mart      6.899.619.687   6.947.608.641  13.847.228.328    -47.988.954
Nisan     6.554.714.143   6.261.022.994  12.815.737.137    293.691.149
Mayıs     9.543.223.911   9.392.612.614  18.935.836.525    150.611.297
Haziran   7.341.678.116   7.080.845.031  14.422.523.147    260.833.085
Temmuz    8.000.806.515   7.794.773.397  15.795.579.912    206.033.118
Ağustos   9.005.086.867   8.724.954.437  17.730.041.304    280.132.430
Eylül     8.589.983.732   8.911.121.442  17.501.105.174   -321.137.710
Ekim      9.253.298.650   9.267.343.989  18.520.642.639    -14.045.339
Kasım    12.047.164.157  12.225.367.281  24.272.531.438   -178.203.124
Aralık    8.266.418.951   8.086.062.993  16.352.481.944    180.355.958
        --------------- --------------- --------------- --------------
Toplam 100.258.716.868  98.477.978.297 198.736.695.165  1.780.738.571

2016
------   --------------  -------------- --------------- --------------
Ocak      6.878.962.284   6.778.825.451  13.657.787.735    100.136.833
Şubat     8.383.093.677   8.061.502.848  16.444.596.525    321.590.829
Mart      9.982.460.061   8.906.540.487  18.889.000.548  1.075.919.574
Nisan     8.740.045.292   8.460.699.305  17.200.744.597    279.345.987
Mayıs     7.811.933.274   8.704.186.441  16.516.119.715   -892.253.167
Haziran   6.677.145.040   6.983.902.986  13.661.048.026   -306.757.946
Temmuz    7.417.664.926   7.629.328.429  15.046.993.355   -211.663.503
Ağustos   6.391.900.938   6.380.120.352  12.772.021.290     11.780.586
Eylül     5.811.912.069   5.606.582.108  11.418.494.177    205.329.961
Ekim      6.436.716.987   5.900.320.193  12.337.037.180    536.396.794
Kasım     6.143.856.641   6.827.019.007  12.970.875.648   -683.162.366
Aralık    4.564.680.782   4.387.491.757   8.952.172.539    177.189.025
        ---------------  -------------- --------------- --------------
Toplam  85.240.371.971  84.626.519.364 169.866.891.335    613.852.607

2015
------  --------------  -------------- --------------- --------------
Ocak     9.519.739.182   9.116.163.694  18.635.902.876    403.575.488
Şubat    7.980.831.892   8.712.142.238  16.692.974.130   -731.310.346
Mart     9.884.218.575  10.394.252.021  20.278.470.596   -510.033.446
Nisan    6.896.694.497   6.364.716.997  13.261.411.494    531.977.500
Mayıs    6.628.950.735   6.613.297.270  13.242.248.005     15.653.465
Haziran  7.271.729.158   6.974.624.502  14.246.353.660    297.104.656
Temmuz   5.357.361.554   5.605.216.351  10.962.577.905   -247.854.797
Ağustos  5.145.868.266   5.607.943.333  10.753.811.926   -462.075.067
Eylül    4.553.932.540   4.787.787.188   9.341.719.728   -233.854.648
Ekim     6.372.175.627   6.204.329.287  12.576.504.914    167.846.340
Kasım    6.396.455.553   7.532.823.702  13.929.279.255 -1.136.368.149
Aralık   6.432.284.602   7.072.401.157  13.504.685.759   -640.116.555
        --------------  -------------- --------------- --------------
Toplam 76.007.957.579  77.913.296.583 153.921.254.162 -2.545.455.559

2014
------  --------------  -------------- --------------- --------------
Ocak     7.006.536.089   7.503.702.378  14.510.238.467   -497.166.289
Şubat    5.534.085.955   5.329.963.750  10.864.049.705    204.122.205
Mart     6.539.725.773   5.860.461.357  12.400.187.130    679.264.416
Nisan    6.888.428.626   6.454.975.203  13.343.403.829    433.453.423
Mayıs    7.067.650.109   6.364.378.049  13.432.028.158    703.272.060
Haziran  6.752.357.051   7.093.766.310  13.846.123.361   -341.409.259
Temmuz   6.382.235.858   5.877.672.220  12.259.908.078    504.563.638
Ağustos  6.695.464.527   6.759.825.141  13.455.289.668    -64.360.614
Eylül    6.184.984.648   6.683.549.875  12.868.534.523   -498.565.227 
Ekim     7.155.298.621   6.572.205.721  13.727.504.342    583.092.900
Kasım    7.407.680.586   6.780.176.794  14.187.857.380    627.503.792
Aralık   8.281.395.042   8.389.666.733  16.343.215.014   -108.271.691
        --------------  -------------- --------------- --------------
Toplam 81.895.842.885  79.670.343.531 161.566.186.416  2.225.499.354

2013
------
Ocak     9.055.567.220   8.872.606.005  17.928.173.225    182.961.215
Şubat    6.763.893.023   6.823.203.519  13.587.096.542    -59.310.496
Mart     6.768.178.401   6.325.835.470  13.094.013.871    442.342.931
Nisan    6.589.605.142   6.690.545.351  13.280.150.493   -100.940.209
Mayıs    8.314.547.282   8.140.436.826  16.454.984.108    174.110.456
Haziran  8.804.743.125  10.006.509.348  18.811.252.473 -1.201.766.223
Temmuz   7.149.178.798   7.347.772.091  14.496.950.889   -198.593.293
Ağustos  5.582.350.123   5.793.346.031  11.375.696.154   -210.995.908
Eylül    8.052.194.208   7.382.416.389  15.443.610.597    669.777.819
Ekim     6.189.693.434   5.754.798.839  11.944.492.273    434.894.595
Kasım    6.374.398.339   6.769.743.002  13.144.141.341   -395.344.663
Aralık   5.787.308.166   5.954.246.263  11.741.554.429   -166.938.097
         -------------- --------------  -------------- --------------
Toplam 85.431.657.261  85.861.459.134 171.293.116.395   -429.801.873

2012
------
Ocak     5.382.236.652   4.907.797.119  10.290.033.771    474.439.533
Şubat    5.574.486.879   5.291.824.992  10.866.311.871    282.661.887
Mart     7.449.037.932   5.638.916.669  13.087.954.601  1.810.121.263
Nisan    4.058.411.528   4.244.529.661   8.302.941.189   -186.118.133
Mayıs    5.033.439.090   5.526.428.924  10.559.868.014   -492.989.834
Haziran  5.147.588.011   4.250.258.296   9.397.846.307    897.329.715
Temmuz   4.543.604.061   4.008.691.960   8.552.296.021    534.912.101
Ağustos  4.189.959.803   3.738.205.254   7.928.165.057    451.754.549
Eylül    4.578.133.140   4.436.140.379   9.014.273.519    141.992.761
Ekim     5.068.347.536   4.590.276.958   9.658.624.494    478.070.578
Kasım    7.101.383.367   6.886.104.244  13.987.487.611    215.279.123
Aralık   6.015.462.245   5.409.394.605  11.424.856.850    606.067.640
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam 64.142.090.244  58.928.569.061 123.070.659.305  5.213.521.183

2011
------
Ocak     6.540.615.354   7.293.218.883  13.833.834.237   -752.603.529
Şubat    6.294.053.738   7.037.377.063  13.331.430.801   -743.323.325
Mart     7.506.269.350   7.396.092.185  14.902.361.535    110.177.165
Nisan    6.513.916.146   6.057.071.173  12.570.987.319    456.844.973
Mayıs    6.002.579.761   6.594.727.736  12.597.307.497   -592.147.975
Haziran  5.796.064.326   5.830.501.550  11.626.565.876    -34.437.224
Temmuz   4.654.027.966   4.517.482.375   9.171.510.341    136.545.591
Ağustos  4.968.067.863   5.518.937.916  10.487.005.779   -550.870.053
Eylül    5.493.067.513   4.842.726.745  10.335.794.258    650.340.768
Ekim     4.684.683.694   5.285.565.242   9.970.248.936   -600.881.548
Kasım    3.931.473.085   4.088.391.893   8.019.864.978   -156.918.808
Aralık   2.673.080.520   2.600.916.968   5.363.997.488     72.163.552
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam 65.057.899.316  67.063.009.729 132.120.909.045 -2.005.110.413

2010
------
Ocak     5.660.186.726   5.458.413.894  11.118.600.620    201.772.832
Şubat    5.264.711.351   5.629.527.896  10.894.239.247   -364.816.545
Mart     5.352.394.796   4.776.007.892  10.128.402.688    576.386.904
Nisan    4.862.213.713   4.786.177.915   9.648.391.618     76.035.798
Mayıs    5.403.535.099   5.825.869.330  11.229.404.429   -422.334.231
Haziran  4.684.841.045   4.370.895.687   9.055.736.732    313.945.358
Temmuz   5.689.164.590   4.981.831.885  10.670.996.475    707.332.705
Ağustos  4.608.339.450   4.576.279.745   9.184.619.195     32.059.705
Eylül    5.800.671.080   4.524.651.604  10.325.322.684  1.276.019.476
Ekim     7.551.417.397   6.742.665.201  14.294.082.598    808.752.196
Kasım    6.174.124.523   6.787.597.963  12.961.722.486   -613.473.440
Aralık   6.585.947.020   7.075.288.086  13.661.235.106   -489.341.066
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam 67.637.546.790  65.535.207.098 133.172.753.888  2.102.339.692

2009
------
Ocak     2.297.653.071   2.432.681.494   4.730.334.565   -135.028.423
Şubat    1.742.956.540   2.196.976.450   3.939.932.990   -454.019.910
Mart     2.242.100.782   2.264.939.269   4.507.040.051    -22.838.487
Nisan    3.830.324.796   2.871.258.681   6.701.583.477    949.066.115
Mayıs    4.390.578.537   4.110.381.245   8.500.959.782    280.197.292
Haziran  4.427.537.969   4.328.673.591   8.756.211.560     98.864.378
Temmuz   4.057.003.388   3.729.951.420   7.786.954.808    327.051.968
Ağustos  5.074.931.144   4.802.382.834   9.877.313.978    272.548.310
Eylül    3.857.224.565   3.896.856.933   7.754.081.498    -39.632.368
Ekim     5.645.438.282   5.461.536.344  11.106.974.626    183.901.938
Kasım    4.508.838.313   4.410.785.876   8.919.624.189     98.052.437
Aralık   4.171.453.762   3.484.093.400   7.655.547.162    687.360.362
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam 46.251.584.497  43.990.517.537  90.242.102.034  2.261.066.960

2008
------
Ocak      8.212.472.642  9.135.239.731  17.347.712.373   -922.767.089
Şubat     7.213.141.859  7.063.170.350  14.276.312.209    149.971.509
Mart      6.534.634.142  6.877.387.303  13.412.021.445   -342.753.161
Nisan     6.155.231.720  6.073.333.789  12.228.565.509     81.897.931
Mayıs     6.898.285.388  7.085.442.930  13.983.728.318   -187.157.542
Haziran   5.543.140.340  5.426.181.653  10.969.321.993    116.958.687
Temmuz    8.431.782.669  7.803.434.971  16.235.217.640    628.347.698
Ağustos   4.458.709.321  5.731.348.948  10.190.058.269 -1.272.639.627
Eylül     7.207.324.087  7.466.522.888  14.673.846.975   -259.198.801
Ekim      4.150.742.496  4.963.086.800   9.113.829.296   -812.344.304
Kasım     2.817.012.077  3.147.909.199   5.964.921.276   -330.897.122
Aralık    1.946.330.368  1.783.977.331   3.730.307.699    162.353.037
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam  69.568.807.115 72.557.035.893 142.125.843.008 -2.988.228.778

2007
------
Ocak      5.841.895.583  3.802.490.569   9.644.386.152  2.039.405.014
Şubat     4.877.377.169     4.730.630.180   9.608.007.349    146.746.989
Mart      4.313.439.606  4.094.108.228   8.407.547.834    219.331.378
Nisan     5.138.526.778  4.389.007.450   9.527.537.228    749.519.328
Mayıs     6.132.264.944  5.665.396.371  11.797.661.315    466.868.573
Haziran   4.667.558.563  4.605.622.892   9.273.181.455     61.935.671
Temmuz    9.618.619.975  9.184.137.897  18.802.757.872    434.482.078
Ağustos   6.133.157.785  6.338.785.657  12.471.943.442   -205.627.872
Eylül     6.101.288.922     5.560.327.233  11.661.616.155    540.961.689
Ekim      9.567.960.536     9.136.114.758  18.704.075.294    431.845.778
Kasım     7.349.515.598  7.706.747.057  15.056.262.655   -357.231.459
Aralık    4.596.196.943     4.591.365.756   9.187.562.699      4.831.187
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam  74.337.802.886 69.804.734.048 144.142.536.934  4.533.068.838

2006
------
Ocak      4.241.748.416  3.862.676.961   8.104.425.377    379.071.455
Şubat     4.348.261.595  4.109.344.330   8.457.605.925    238.917.265
Mart      4.683.027.975  4.670.609.689   9.353.637.664     12.418.286
Nisan     3.924.728.608  3.716.239.760   7.640.968.368    208.488.848
Mayıs     4.728.516.754  4.990.767.010   9.719.283.764   -262.250.256
Haziran   4.239.549.072  4.354.390.431   8.593.939.503   -114.841.359
Temmuz    2.884.947.504  2.729.881.799   5.614.829.303    155.065.705
Ağustos   2.925.700.756  2.830.818.770   5.756.519.526     94.881.986
Eylül     2.885.866.990  2.585.426.656   5.471.293.646    300.440.334
Ekim      3.620.145.278  3.202.599.795   6.822.745.073    417.545.483
Kasım     3.250.969.652  3.499.568.619   6.750.538.271   -248.598.967
Aralık    3.098.087.129  3.135.113.856   6.233.200.985    -37.026.727
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam  44.831.639.729 43.687.437.676  88.519.077.405  1.144.202.053

2005
------
Ocak      3.626.419.325  2.817.065.813   6.443.485.138    809.353.512
Şubat     4.116.440.606  3.631.513.781   7.747.954.387    484.926.825
Mart      3.315.697.410  3.164.181.479   6.479.878.889    151.515.931
Nisan     1.904.065.773  1.864.899.468   3.768.965.241     39.166.305
Mayıs     2.183.041.731  1.993.707.174   4.176.748.905    189.334.557
Haziran   2.509.938.352  2.192.728.032   4.702.666.384    317.210.320
Temmuz    3.435.671.423  3.008.855.480   6.444.526.903    426.815.943
Ağustos   3.511.046.796  3.032.685.131   6.543.731.927    478.361.665
Eylül     4.927.196.358  4.503.327.396   9.430.423.981    423.869.189
Ekim      4.150.863.737  4.333.918.528   8.484.782.265   -183.054.791
Kasım     4.636.049.632  3.955.285.862   8.591.335.494    680.763.770
Aralık    4.277.694.482     4.009.054.290   8.286.748.772    268.640.192
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam  42.594.425.625 38.507.222.434  81.101.648.059  4.087.203.191

2004
------
Ocak      1.514.399.129     1.532.677.015     3.047.076.144      -18.277.886
Şubat      1.696.361.339     1.331.944.897     3.028.306.236      364.416.442
Mart      2.064.417.870     1.907.505.595     3.971.923.465      156.912.275
Nisan      1.594.442.567     1.690.418.823     3.284.861.390      -95.976.256
Mayıs     1.156.207.001  1.215.875.100   2.372.082.101    -59.668.099
Haziran   1.038.137.911    907.424.840   1.945.562.751    130.713.071
Temmuz    1.332.882.030  1.243.362.660   2.576.244.690     89.519.370
Ağustos   1.020.126.962  1.034.561.607   2.054.688.569    -14.434.645
Eylül     1.853.788.824  1.670.501.895   3.524.290.719    183.286.929
Ekim      1.690.763.744  1.653.573.681   3.344.337.425     37.190.063
Kasım     1.965.237.320  1.753.633.241   3.718.870.561    211.604.079
Aralık    2.472.234.838  1.997.750.895   4.469.985.733    474.483.943
         -------------- --------------  --------------  -------------
Toplam  19.398.939.535 17.939.230.249  37.338.169.784  1.459.709.286 

2003
-------   -------------  -------------   -------------  --------------
Ocak        403.605.357    284.661.654     688.267.011    118.943.703
Şubat       475.865.480    405.703.199     881.568.679     70.162.281
Mart        368.885.977    488.066.511     856.952.488    119.180.534
Nisan        440.406.683       482.288.150       922.694.833      -41.881.467
Mayıs        483.417.226       474.307.018       957.724.244        9.110.208
Haziran        414.893.292       367.037.130       781.930.422       47.856.162
Temmuz        461.874.998       384.518.442       846.393.440       77.356.556
Ağustos        723.522.511       549.083.367     1.272.605.878      174.439.144
Eylül      1.249.683.511       939.023.681     2.188.707.192      310.659.830
Ekim      1.636.332.923     1.504.925.486     3.141.258.409      131.407.437
Kasım        970.504.038       778.536.453     1.749.040.491      191.967.585
Aralık      1.560.758.211     1.503.770.120     3.064.528.331       56.988.091
          -------------  -------------  --------------    -----------
Toplam   9.189.810.207  8.161.921.211  17.351.731.418  1.027.888.996

       Alım Tutarı      Satım Tutarı      Toplam Hacim    Net Alım/satım
      (USD)          (USD)          (USD)         (USD)
-------   -------------  -------------   -------------  --------------
2002       6.427.045.047     6.441.991.360    12.869.036.407     -14.946.313
2001       6.323.581.797     5.814.986.904    12.138.568.701     508.594.893   
2000      15.137.865.842    18.271.870.966    33.409.736.808  -3.134.005.124   
1999       9.445.718.502     8.421.512.082    17.867.230.584   1.024.206.420   
1998       5.612.743.382     6.035.410.297    11.648.153.679    -422.666.915
1997       4.302.410.973     4.606.795.792     8.909.206.765    -304.384.819

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.