Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
AB InBev Harmony Ltd.
30.680.486,18
TRY
12,06
S. Kamil Yazıcı
10.893.250,33
TRY
4,28
Tülay Aksoy
7.365.763,09
TRY
2,90
Tuncay Özilhan
7.167.277,89
TRY
2,82
Armağan Özgörkey
1.867.812,70
TRY
0,73
Ahmet Cemal Özgörkey
1.867.802,70
TRY
0,73
Diğer
194.528.389,11
TRY
76,48
TOPLAM
254.370.782,00
TRY
100,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.