[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 27.12.2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi, Şirketimizin 16/10/2019 tarihindeki 840 kW gücünde çatı üstü GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, ADM Elektrik Dağıtım A:Ş. nin 25/12 /2019   tarihli Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ile uygun bulunmuş idi.

  

Bu çağrı mektubuna istinaden, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş firması ile,  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisimizin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin Kanun   ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat uyarınca tanzim edilen "Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması", ilgili yatırımın en geç 22.6.2022 tarihinde tamamlanması şartı ile imzalanmıştır.

  

  

  

 Kamuoyuna Saygıyla duyurulur"

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.