[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 99.000.000 TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL  olan çıkarılmış  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında  bedelli  olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında  onaylanan izahname ekte yer almaktadır. 

Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların  satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.

Saygılarımızla

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.