[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/07/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 44.000.000.-TL olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 03.07.2020 tarihinde tescil olup, 08.07.2020 tarih ve 10114 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olmuştur.

  

Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.

  

 

  

Kamuoyu ve paydaşlarımızın  bilgilerine sunarız.

  

Saygılarımızla,
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1-14 (Kuruluş)
22/09/2006
28/09/2006
6652
1,6,8,9
01/05/2007
07/05/2007
6802
6
14/10/2008
17/10/2008
7170
2,3
21/09/2011
27/09/2011
7908
2,3
07/05/2012
11/05/2012
8066
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
25/02/2015
03/03/2015
8770
Geçici Madde 1,2,3
-
-
7
26/03/2015
01/04/2015
8791
6
29/12/2015
05/01/2016
8892
6
29/12/2017
05/01/2018
9488
2,3,6,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22
21/12/2018
28/12/2018
9734
3,6,7,8,9,12,13,16,17,18,19
25/02/2019
01/03/2019
9778
4
27/03/2019
04/02/2019
9800
6,7,8,10,11,12,14,15,16,17
25/02/2019
06/05/2019
9822
6
08/07/2019
12/07/2019
9868
6
16/04/2020
20/04/2020
10062
6
03/07/2020
08/07/2020
10114
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.