[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Hayır
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/03/2020
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
11/05/2020
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13/05/2020-10077
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 27.03.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.