Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
99.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL)
26.442.900,5
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
1.317.500
1.317.500,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
Nâma
A Grubu, MEGA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMEGA00013
0
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
11.903.950,25
11.903.950,250
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
Hamiline
B Grubu, MEGAP(RÜÇHAN), TRRMEGA00021
97.127,39
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
13.221.450,25
13.221.450,250
100,00000
97.127,390
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar BİST Birincil piyasada halka arz edilecek kalan paylar olması halinde 3 (üç) iş günü içerisinde tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından alınacaktır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
17.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
05.08.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
09.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
21.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
20.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.221.450,25 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.221.450,25 TL bedelli artırılarak 26.442.900,50 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 05.08.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 97.127,390 TL olup, kalan paylar 10-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin internet adresi http://mega-pol.com.tr/ , http://megaorme.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet adresi olan https://www.piramitmenkul.com.tr/ ‘den ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
RP358.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.