Özet Bilgi
2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.08.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
0
0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
0
0
Ek Açıklamalar

2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın Şirket bünyesinde bırakılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kz.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.