BASIN BÜLTENİ-Paya Dayalı Kitle Fonlaması nihayet hayata geçiyor
14/08/2020 18:12:51

     Ülkemizde 2017 yılında yasallaşan ve SPK tarafından 3 Ekim 2019  tarihinde tebliği yayınlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması nihayet  hayata geçiyor. Neredeyse tebliğin yayınlanmasından bir yıl sonra
SPK’ndan faaliyet izni almak için ilk platform başvuru yaptı.
     Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, E-Devlet  ve Takasbank ile yazılım entegrasyonunu başarı ile gerçekleştiren
Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (fonbulucu.com) ülkemizde bu  alanda bir ilki gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli  izin başvurusunu bugün yaptı.
     Yeni bir finansman yaklaşımı sunan sistemde hem girişimciler için  hem de yatırımcı olmak isteyenler için birçok fırsat var…
     Girişimci ekosisteminde güvenli ve hızlı yatırım yapabilmeyi  amaçlayan yatırımcıların heyecanla beklediği bu yeni nesil finansman  aracı için ilk adımı fonbulucu.com atıyor. Artık herkesin kolayca  yatırımcı olabileceği bu sistem sayesinde girişimciler de daha kolay  ve daha hızlı bir şekilde faizsiz finansmana ulaşabilecek. Aynı  zamanda yatırımcılar da birikimlerini değerlendirirken sistem  içerisinde bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile daha  güvenli işlem yapabilecekler.
    Dünya’da girişimciler 2019 yılında kitle fonlaması ile 34 Milyar
Dolar topladı. Bu tutarın 2.5 Milyar Doları ise ülkemizde de  yasallaşan paya dayalı kitle fonlama kampanyaları ile elde edildi.
    Kitle Fonlaması  bir proje, fikir, girişim, yatırım ya da bir  sebebin bir grup insan tarafından farklı motivasyonlar ile internet  üzerinden finanse edilmesi, desteklenmesi olarak biliniyor. Paya
Dayalı Kitle Fonlamasında ise girişim şirketlerinin paylarının bir  bölümünün klasik halka arzlarda olduğu gibi binlerce, on binlerce  yatırımcıya satılması ve bu yolla girişimlerin finanse edilmesini  amaçlanıyor.
    Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi ile Girişimcilerin, KOBİ’lerin,
AR-GE ve İnovasyon çalışmaları yapanların finansmana erişmede,  bankalar, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıların yanında bu  alternatifi daha çok benimseyecekleri bekleniyor. Hatta, sistemin  hızlı ve kolay oluşu, teminatsız ve maliyetin çok daha düşük oluşu,  banka kredilerine alternatif olarak bir borçlanma içermediğinden  faizsiz oluşu sebepleri ile girişimcilerin birinci alternatifi olacağa  benziyor.
    Yeni sistem ile her Türk vatandaşı girişimine finansman temin  etmek için kampanya yapabilecek ve ister yurt içinden ister yurt  dışından dileyen herkes de yatırımcı olabilecek. Küçük yatırımcıyı  korumak amaçlı olarak sistemde mevzuat gereği her bir Türk Vatandaşı  için en fazla 20.000 TL’lik bir limit tanımlandı. Bu limiti artırmak  isteyecekler online olarak üye oldukları platforma gelir beyanı  yaparak 100.000 TL’ye kadar limitlerini artırabilecekler. Nitelikli
(profesyonel) Yatırımcılar için ise herhangi bir yatırım limiti  bulunmuyor.
    Ülkemizdeki ilk Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu olan  fonbulucu.com Kitle Fonlama Platformu’nun Kurucusu ve Genel Müdürü
Hakan Yıldız  yaptıkları çalışmanın ve başvurunun önemini belirterek,
Girişimci ekosistemine en büyük katkı girişimcilerin finansmana  erişmelerini ucuzlatacak ve kolaylaştıracak katkılardır. 1.8 Milyar
Dolara satılan Peak Games gibi "Unicorn" olarak tabir ettiğimiz milyar  dolarlık girişimleri ülkemizde daha fazla görmek istiyorsak  girişimcilerin finansmana kolay, hızlı, düşük maliyetli ve teminatsız  erişimlerinin çok önemli olduğunu artık anlamamız gerekiyor.
Sistemimiz sayesinde bu erken aşama girişimler yakın gelecekte çok  karlı olacak girişimlerde yatırımcı olarak yer almanın artık son  derece kolay olacağını belirten Yıldız, SPK’dan gerekli izni alır  almaz kampanyalara başlayacaklarını ve dileyen herkesin 1 TL ile dahi  yatırımcı olabileceklerini belirtti.
    Sistem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. gibi kuruluşların  bulunmasının önemine değinen Yıldız, Girişimciler için toplanan  fonların Takasbank’ta bloke edileceğini ve kampanyanın gereken fonu  toplamada başarısız olması durumunda yatırımcılara hiçbir kesinti  olmadan ödemelerinin iade edileceğini, bu sayede de sistemin son  derece güvenli olduğunu ekledi. Girişimcilerin paylarının bir bölümünü  halka arz edip, gereken fonu zamanında toplayarak başarılı olması  durumunda ise pay alan yatırımcıların payları Merkezi Kayıt  kuruluşunda kayıt altına alınırken, girişimci ise yasal bir zorunluluk  olarak her altı ayda bir Bağımsız Denetim Raporu hazırlatarak  yatırımcılarını sürekli gelişmelerden haberdar edecek.
    Girişimcilere başlangıç aşamasında payları ucuz iken yatırım  yapanların bu girişimlerin sonraki aşamalarda yeni yatırımlar almaları  durumunda çok kazançlı çıkacakları bir sistem sunan Paya Dayalı Kitle
Fonlama Sistemi’nde başaramayan girişimlerin de olacağı çok açık. O  yüzden farklı girişimlerden paylar alarak portföy oluşturmanın riski  azaltacağı da bir gerçek.
    Girişimcilere ve Yatırımcılara, Girişimci ve Yatırımcı olmak  isteyen herkese bir de çağrı yapan fonbulucu.com ‘un Genel Müdürü
Hakan Yıldız, birlik olmanın özellikle bu dönemde olmazsa olmaz  olduğunu ve herkesi hiçbir sınırlama olmadan bu sisteme katılması  gerektiğini belirtti.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.