Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.08.2020
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
SPK Başvuru Tarihi
10.08.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
21.08.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde 30.000.000.-TL 'den 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi tadil tasarısı müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.08.2020 tarih 19786 sayı ile kaydedilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen esas sözleşme tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddeye göre Ek'teki şekilde değiştirilerek Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülerek 21.08.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Kayıtlı Sermaye Tavan İzni Onay Yazısı.pdf
EK: 2
SPK Onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.