[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş.,04.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3649 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etmiştir.

Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği, şirketimiz dışında gelişmektedir. Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.