[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Zafer ÇAKIRTAŞ'ın, üyeliğine ise bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Oğuz KAYHAN'ın seçilmelerine,

  

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Zafer ÇAKIRTAŞ'ınüyeliğine ise yönetim kurulu üyesi Sn. Murat Seçim CENMAN'ın seçilmelerine,

  

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Oğuz KAYHAN'ın, üyeliklerine Sn. Murat Seçim CENMAN'ın ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Sn. Av. Ömer Faruk Kırbıyık'ın atanmalarına,

  

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.